Åpenhetserklæring

Helge Klyve AS har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet.

Åpenhetsloven

Helge Klyve AS, som en stor aktør i bygg- og anleggsbransjen i sitt marked, har et særlig ansvar for, og mulighet til å påvirke etterlevelse og beskyttelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Hvordan vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører er viktige tiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Helge Klyve AS har høye forventninger til sine leverandører knyttet til etikk, bærekraft og kvalitet.
Leverandørene forplikter seg til å ha forretningsetikk tilsvarende eller strengere enn Helge Klyve’s interne verdier og etiske retningslinjer.
Helge Klyve AS er opptatt av sporbarhet i verdikjeden og stiller derfor krav om at våre leverandører registrerer relevante varer i NOBB* som er byggenæringens største varedatabase for vareinformasjon.

Risikoanalyse skal gjennomføres for å identifisere mulige uønsket hendelser, og det resulterer i tiltak som iverksettes for å redusere risiko for at uønskete hendelser oppstår. Arbeidet er i startfase og vi vil følge opp dette arbeidet ved inngåelse av kontrakter, og under utførelse av arbeid på våre prosjekter.

Det er allerede utarbeidet rutiner i våre systemer som ivaretar deler av lovverket.