Våre Tjenester

Vi påtar oss gjerne totalentrepriser i byggeprosjekter. Det sikrer deg som oppdragsgiver en enkel og trygg prosess, fra prosjektering til ferdigstillelse.

Vi har høy fagkompetanse innen de ulike byggfagene, og har ansatte med lang fartstid innen bygg- og prosjektledelse. Vi stiller like store krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv, nettopp for å opprettholde den kvaliteten vi er kjent for.

BETONGARBEIDER

Vi foretar også betongarbeider med egne ressurser, og sørger for et framtidsrettet og varig bygg.

Betong er et allsidig materiale, og er et av de mest brukte byggematerialene i vår tid. Ikke bare på grunn av sine bæreegenskaper og lange levetid, men også fordi den har en unik formbarhet. Ulike betongløsninger benyttes som designelementer i bygg, og er med på å gi et spennende særpreg.

Vi benytter primært betongkompetansen som en del av våre totalentrepriser innen bygg, men kan også påta oss rene betongarbeider.

TØMRERARBEIDER

Tømrerarbeidet er basisen i driften, og vi tilbyr alle typer tjenester innen det tradisjonelle snekkerfaget.

Det favner nybygg, tilbygg, ombygging og rehabiliteringer, samt innglassing av verandaer.

Vi har lang erfaring med ulike byggeoppdrag, og nettopp vår erfaring og brede kompetanse har gitt oss en rekke spesielle oppdrag. Vi blir også ofte benyttet som rådgivere i faglige spørsmål, det tar vi som et skussmål på at vi er gode i faget!

MURERARBEIDER

Et bygg er som regel et kompleks av løsninger som krever ulik fagkompetanse.

Ved å ha murerkompetanse i egen stab, kan vi både jobbe effektivt og være sikre på at resultatet blir som planlagt.
Våre håndverkere har lang fartstid i faget, og sørger for at oppdragene blir utført med høy presisjon og faglig kompetanse.

BYGGELEDELSE

Skal et byggeprosjekt få en framdrift og et resultat som planlagt, krever det en dyktig byggeledelse underveis.

Det er mange ulike aktører skal håndteres, kvalitetssikring og HMS-arbeidet skal inkluderes og følges opp osv. I tillegg dukker det som regel opp uforutsette problemstillinger som må løses fortløpende.
Vi har mer enn 20 års erfaring nettopp i å styre byggeprosjekter og være en problemløser. Det gjør oss til et naturlig alternativ selv ved store og komplekse byggeoppdrag.

UTVIKLING

Vi regulerer og utvikler attraktive tomteområder og prosjekter i regionen, og bebygger disse med egnede, framtidsrettede boliger i egen regi.

Er du i besittelse av et tomteområde du mener egner seg til slikt formal, ikke nøl med å ta kontakt for en uforpliktende prat. Kanskje kan det være starten på et langsiktig og lønnsomt samarbeid!