Om oss

Selskapet Helge Klyve AS ble etablert i 1986 i Larvik, hvor vi holder hus den dag i dag. Vi har gjennom alle år hatt fokus på å framstå som en seriøst og profesjonell aktør, en holdning som er innbakt på alle nivåer i bedriften.

Vi har høy fagkompetanse innen de ulike byggfagene, og har ansatte med lang fartstid innen bygg- og prosjektledelse. Vi stiller like store krav til våre samarbeidspartnere som til oss selv, nettopp for å opprettholde den kvaliteten vi er kjent for.

Alltid i forkant

Samtidig har vi alltid vært i forkant av den faglige utviklingen, og har således kunnet framstå som gode rådgivere for våre oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

Gjennom hardt arbeid og høy fagkompetanse har vi utviklet organisasjonen, og gradvis vokst både i størrelse og omsetning. I dag er vi ca 50 ansatte, alle med en genuin interesse for faget – og med et felles ønske om at du som kunde og oppdragsgiver skal bli fornøyd.

LÆREBEDRIFT

Vi har status som lærebedrift og tar årlig inn lærlinger innen byggfagene. Bedriften ser det som en samfunnsoppgave å utvikle nye, dyktige fagarbeidere til bransjen, samt at det gir oss nødvendig egenrekruttering.

HMS

HMS-arbeidet har høy prioritet i våre daglige rutiner, og vi jobber alltid etter en null-skade-visjon både på mannskap og materiell. Helt fra planleggingsstadiet ved nye prosjekter er HMS et sentralt tema.

Et godt og trygt arbeidsmiljø er også et viktig suksesskriterium for å beholde nøkkelpersonell, derfor forsøker vi legge forholdene til rette for et utviklende og trivelig arbeidsmiljø. Vi kan vise til lavt fravær, som er den beste indikasjonen på at de ansatte trives på jobb.